Stadsbus Museum Maastricht is een stichting met als doel het restaureren van voormalige Maastrichtse stadsbussen en voormalige streekbussen.

Deze bussen zullen echter niet in een hal staan maar daadwerkelijk ingezet worden op de openbare weg. Zodat ook u samen met ons kunt terug gaan in de tijd.

Momenteel wordt er hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen door een team van vrijwilligers.

Momenteel hebben wij de volgende bussen in onze collectie:

Ex SM 38 Volvo B10R-55/Hainje CSAII uit 1983 huidig nummer SBM 38

Ex SM 39 Volvo B57-50/Jonckheere uit 1970 huidig nummer SBM 39

EX SM 61 Volvo B57-55/Jonckheere uit 1974 huidig nummer SBM 61

EX SM 65 Volvo B57-55 Turbo/Jonckheere uit 1975 huidig nummer SBM 65

EX GSM 9520  Daf MB 20 uit 1983 huidig numer SBM VSl 3-329

EX WN 8368 Daf MB 200 semi automaat huidig nummer SBM Meussen 46

EX LTM 6-137 Leyland den Oudsten Bolramer 1966 huidig nummer LTM 6-137

Bus 38 is rijvaardig en inzetbaar. Ze is te huur voor o.a trouwritten, rouwritten, maar ook voor bijvoorbeeld chauffeurs die met pensioen gaan.

Vraag naar de mogelijkheden via het contactformulier.

Het is de bedoeling alle bussen te restaureren en weer in oude glorie en staat terug te brengen
We hopen in toekomst nog meer oud gedienden aan onze collectie toe te voegen.

Het draait bij ons echter niet alleen om het restaureren van bussen.

Wij zetten onze bussen ook graag in voor de mensen die het wat minder makkelijk hebben. We hebben inmiddels diverse gesprekken gevoerd met vrijwilligers die opkomen voor zowel de minder bedeelde mensen alsook de eenzame mensen in Maastricht en omstreken.

Hieruit zijn enkele ideen ontsproten die wij ten uitvoer proberen te brengen.

1. Gaan wij in overleg met de diverse zorgcentra om een  twee keer per week een pendeldienst op te zetten tussen de diverse zorg centra in en om Maastricht. Het is dan bedoeling dat door deze gratis dienst geisoleerde mensen die nu beperkt zijn tot hun tehuis en de directe omgeving, weer bij oude kennissen op bezoek kunnen die in andere tehuizen verblijven. Daarnaast bieden we zo een mogelijkheid om nieuwe contacten op te doen en doorbreken we zo hun isolement.

2. Is het de bedoeling om rondritten of dag tripjes dicht bij huis te verzorgen voor eenzame mensen, maar ook mensen die het financieel niet breed hebben.

3. Het verzorgen van workshops in de wijken, aan mensen die financieel niet rond komen meestal zijn ze dan afhankelijk van de voedselbank: U kunt hierbij denken aan het aanleggen van een vierkante meter tuin. Waarbij hen geleerd wordt om voor een deel in hun eigen voedsel te voorzien, dat ze verbouwen in hun tuintje.

4. Met sinterklaas en Kerst kunnen wij met onze bussen de Sint en de kerstman transporteren naar kinderen die door de financiele situatie thuis geen cadeau zouden kunnen ontvangen.

5. kunnen wij een speciale aangepaste bus inzetten om verjaardag pakketten uit te delen aan de kinderen die anders geen kinderfeest kunnen houden. Deze bus bied plek aan 8 kinderen die de bus teven als feestruimte kunnen gebruiken, voorzien van spelletjes en traktaties.

6. Gaan wij langs de scholen om de kinderen te wijzen op de gevaren die schuilen in de dode hoek van grote voertuigen zoals een bus. Ook leren we hen waar deze plekken zich bevinden.

Wij kunnen dit echter niet alleen! Wij zijn doorlopend op zoek naar vrijwilligers en donateurs. U wordt al donateur vanaf 5 euro per maand.

U helpt ons op die manier een stukje Limburgs cultureel erfgoed te bewaren voor de toekomst!!

Draagt U ons museum een warm hart toe? Bent U genegen ons hierin te steunen? Kijk dan eens onder het tabblad donateur worden, sponser worden mag natuurlijk ook. Wij verheugen ons op iedere vorm van steun en hulp.

         Bezoek ons ook op: